Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://sdi-subsea.doya.no

[I denne seksjonen bør du legge inn nettstedets URL, navnet på firmaet, organisasjonen eller personen bak nettstedet, og korrekt kontaktinformasjon]

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kontaktskjemaer

Personopplysninger vi samler inn gjennom kontaktskjema og bestillingsskjema blir brukt for å fullføre bestillingen og svare på henvendelser. Opplysningene vil ikke brukt til markedsføring. Alle skjema blir sendt som e-post til administrator for denne siden.

Som hovedregel tar vi kun vare på opplysninger om deg så lenge vi trenger dem til de formål som opplysningene er samlet inn til, og vi ikke lenger er lovpålagt å beholde dem.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har sett på. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har sendt inn bestillinger, så kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.